Покажи брой 
Заглавие Посещения
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „ЛИЧЕН и СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” и „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” 1463
Заключителна пресконференция по проект „Достоен живот за всички” по процедура „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 1335
Заключителна конференция на 28.07.2017 г., в 10 часа, в сградата на ЦНСТ и ЦСРИ в гр. Цар Калоян 1358
Изпълнение по дейности към 31.05.2017 г. 1511
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „ЛИЧЕН, ЗДРАВЕН, СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” и „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” 1621
Списък на допуснатите кандидати в конкурси за длъжностите Социален работник и Технически сътрудник 1719
Изменение на Методика за извършване на оценка на кандидатите за длъжностите „Домашен помощник”, „Здравен, социален и личен асистент” в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда” по проект „Достоен 1657
Конкурси за следните длъжности в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, гр. Цар Калоян: Социален работник и Технически сътрудник 1616
Изменение на Методика за извършване на оценка на кандидатите 1744
Изменение на Методика за извършване на оценка на потребностите от почасови социални услуги 1715
Процедура за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по жалби, възражения и сигнали от потребителите 1737
Процедура за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по жалби, възражения и сигнали от кандидат потребителите 1801
Методика за извършване на оценка на потребностите от почасови социални услуги 1924
Методика За извършване на оценка на кандидатите 1773
Начална конференция на 16.06.2016 1650
Класиране на кандидатите конкурс за длъжността „социален работник” в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” 1835
Списък на допуснатите кандидати до интервю за "Социален работник" 1803
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА АСИСТЕНТ /СОЦИАЛЕН, ЛИЧЕН, ЗДРАВЕН/ И ДОМАШЕН ПОМОЩНИК 1962
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” 1872
СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПОЧАСОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИ” 2319

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река