Покажи брой 
Заглавие Посещения
Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД) 12
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Ивайло Тонев - Зам. кмет на Община Цар Калоян 41
Обявление със заповед №РД-07-19 от 21.07.2020 г. 94
СЪОБЩЕНИЕ от 27.08.2020 г. на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) 97
Обявление №РД-07-19/21.07.2020 г. 99
Обявление от 03.08.2020 г. 132
Започва записване на желаещи за дърва за огрев 2020 г. 133
Уведомително писмо №78 184
Уведомително писмо №77 149
Уведомителни писма от Атанас Добрев 163
Инвестиционно предложение на ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 170
Уведомителни писма от Атанас Добрев 158
Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 117
Записване на желаещи за дърва за огрев, предлагани от „Ветовска Гора ЕООД“, гр. Ветово. 205
Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 148
Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020“ 152
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Ветекс 4 ООД за периода от 17.04 до 19.04.2020 г. 153
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Агрикорн Старт ЕАД от 16.04 до 08.04.2020 г. 164
Община Цар Калоян е с одобрено проектно предложение по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020“ 191
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Агрикорн Сстар ЕАД от 06.04 до 08.04.2020 г. 193

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река