Покажи брой 
Заглавие Посещения
Конкурс за възлагане предоставянето на социални услуги, създадени с решение на Общински съвет-Цар Калоян със Заповед № 43/18.02.2021 г. 95
Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД) 254
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Ивайло Тонев - Зам. кмет на Община Цар Калоян 136
Обявление със заповед №РД-07-19 от 21.07.2020 г. 174
СЪОБЩЕНИЕ от 27.08.2020 г. на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) 182
Обявление №РД-07-19/21.07.2020 г. 185
Обявление от 03.08.2020 г. 218
Започва записване на желаещи за дърва за огрев 2020 г. 222
Уведомително писмо №78 282
Уведомително писмо №77 248
Уведомителни писма от Атанас Добрев 266
Инвестиционно предложение на ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 258
Уведомителни писма от Атанас Добрев 266
Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 197
Записване на желаещи за дърва за огрев, предлагани от „Ветовска Гора ЕООД“, гр. Ветово. 329
Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 230
Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020“ 260
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Ветекс 4 ООД за периода от 17.04 до 19.04.2020 г. 245
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Агрикорн Старт ЕАД от 16.04 до 08.04.2020 г. 256
Община Цар Калоян е с одобрено проектно предложение по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020“ 274

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река