Заповед №308/25.10.2019 г. Забрана за продажбата и сервирането на алкохол и спиртни напиткиpdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Обявление №5 от 14.10.2019 г.word -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обявление №4 от 09.10.2019 г.word

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състава на ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
word

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Обявление №3 от 04.10.2019 г. word

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обявление №2 от 30.09.2019 г. word

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обявление №1 от 22.09.2019 г. на постъпилите Заявления и  настъпилите промени word

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. word

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана консултации за съставите на СИК pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--- Списък на кметствата на територията на Община Цар Калоян, в които ще се произведат избори за кметове на кметства съгласно  § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс ( ДВ., бр.39 от 2016 г.) във връзка с чл.16, т. 1 от Закон за административно-териториално устройство на РБ 

1.  с. Езерче, Община Цар Калоян, Област Разград

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--- Покана за  провеждане на консултации за определяне състава на ОИКpdf

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река