zapoved alkohol

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 001 кметство ........... населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АСЕН АСЕНОВ АСЕНОВ
2. БОЯН МИЛЕНОВ СТАНЕВ
3. ВЕСИЛЕ ИСМАИЛОВА ЧАКЪРОВА
4. ВЕСИЛЕ ХАСАНОВА ГЬОДЖЕНОВА
5. ГЮЛБИЕ ХЮСЕИНОВА ИБРЯМОВА
6. ГЮНАЙДЪН МЕХМЕДОВ ДЕЛИАЛИЕВ
7. ДАУД ХЮСЕИН ДАУД
8. ИСМАИЛ ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
9. МЕДИНЕ МУСТАФА КОДЖААЛИ
10. МЕХМЕД МЕХМЕД РЕДЖЕБ
11. МЕХМЕД РЕДЖЕБ ЗЕКЕРИЕ
12. НАЗИЙФЕ КАДИР ЗЕКЕРИЕ
13. НАЗИФЕ ЗЕКЕРИЕ ЗЕКЕРИЕ ШЮКЮР
14. САЛИХА ИСМАИЛОВА ЯЙ
15. СЕВДА АТАНАСОВА ГОЧЕВА
16. СИЛВИЯ ХИНКОВА МАРИНОВА
17. ХАСАН МЕХМЕД КОДАК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 
от избирателните списъци в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. 

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

 Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 002 кметство ........... населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЙШЕ ДАУДОВА КЬОСЕВА
2. АЛИ АРИФОВ КЬОСЕВ
3. АХМЕД ХАСАНОВ ФЕИЗОВ
4. АХМЕД ХЮСЕИН КАРАМЕХМЕД
5. ГЕНАДИ АСЕНОВ АЛЕКОВ
6. ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА АЛЕКОВА
7. МЕХМЕД БЕЙХАНОВ ТОПАЛОВ
8. САЛИМ БАКИЕВ КЬОСЕВ
9. СТЕФКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
10. ХАВА МУСТАФОВА ДРЯНЦАЛИЕВА
11. ЧЕТИН ХАСАН ДРЯНЦАЛИ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 
от избирателните списъци в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. 

(чл.39, ал.1 от ИК)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 003 кметство ........... населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЙШЕ ЗДРАВКОВА ЗАХАРИЕВА
2. АНЕТА АНАНИЕВА САНДЕВА
3. АСЕН ДАВИДОВ ДУШКОВ
4. АТЧЕ АХМЕД КАРАМЕХМЕД
5. АХМЕД АХМЕДОВ КУМАЛИЕВ
6. АХМЕД МЕХМЕДОВ КУМАЛИЕВ
7. АХМЕД ЮМЕР ДЕЛИХЮСЕИН
8. ГЮЛСЮМ ЗЮЛКЯР КУМАЛИЕВА
9. ЕМИЛ МИТКОВ ЕМИЛОВ
10. ЗЕКЕРИЕ ХАСАН ЗЕКЕРИЕ
11. МАРИЯ ЖЕЛЕВА ЕМИЛОВА
12. МИЛЕН ДАВИДОВ ДУШКОВ
13. МУСТАФА ЕРДИНЧЕВ МУСТАФОВ
14. ОСМАН ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ
15. СЕВГЮЛ АХМЕДОВА КУМАЛИЕВА
16. СЕВИНЧ ХЮСЕИНОВА САЛИЕВА
17. СИЛВИЯ ДАВИДОВА ЙОСИФОВА
18. ФАНА ЯСЕНОВА ЮЛИЯНОВА
19. ФИКРЕТ АЛИЕВ ИБИШЕВ
20. ХАВА ХАСАН ЗЕКЕРИЕ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 
от избирателните списъци в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. 

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

 Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 004 кметство ........... населено място С.КОСТАНДЕНЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПАНЧЕВ
2. ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
3. СТОЯН КЪНЕВ ЦАНЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 
от избирателните списъци в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. 

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 005 кметство ........... населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВЕЛИЧКО ВЪЛЧЕВ ДОБРЕВ
2. НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
3. ПАВЛИНА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА
4. ТАНЯ ВЕЛИЧКОВА МИНКОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 
от избирателните списъци в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. 

(чл.39, ал.1 от ИК)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 006 кметство ........... населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЛИ САЛИ АЛИ
2. ГЮЛЯЙ ТУРХАН ХЮСМЕН
3. ЕМИНЕ КАСИМ АЛИ
4. ЙЪЛДЪЗ ДАУД КАРМАН
5. НАДЖИ ДАУД КАРАМАН
6. НЕДЯЛКО ХРИСТОВ КЬОСЕВ
7. НЕРИМАН ХЮСЕИНОВА ХЮСМЕН
8. ПЕНКА МИЧЕВА ГАНЧЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 
от избирателните списъци в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. 

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 007 кметство ........... населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. БАСРИ МЕХМЕДОВ ЯРЪМКАШЕВ
2. БЕЙХАН ИСМЕТ КЕНЪРДЖИ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 
от избирателните списъци в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. 

(чл.39, ал.1 от ИК)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 008 кметство ........... населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. КЯФИЕ ЮДЖЕЛОВА МУЕВЛУ
2. МЕХМЕД САМЕТ МУЕВЛУ
3. ШУКРИ АДЕМ КЬОСЕИБИШ
4. ЮМЕР ХАСАНОВ ЮМЕРОВ

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 
от избирателните списъци в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. 

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 009 кметство ........... населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. БЕХТИЕ СЮЛЕЙМАНОВА ДАВУДОВА
2. ВЕСИЛЕ МЕХМЕД ЧИРАК
3. ВЛАДИМИР КОЛЕВ РАДЕВ
4. ГЮЛВЕР ДАУДОВА ИБРЯМ
5. МУСТАФА ИСМАИЛ МУТАФ
6. ПЕТЯ БОГОМИЛОВА ФРАТЕВА
7. СУНАЙ ШАБАН ИБРЯМ

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река