ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЦАР КАЛОЯН

МАНДАТ 2019-2023 г.

 

 

1. Акиф Ахмедов Ахмедов

2. Али Хасан Язаджи 

3. Ангел Милков Ангелов 

4. Ариф Руждиев Арифов

5. Ахмед Шабан Гропа 

6. Гюнай Шабан Узунали 

7. Ибрахим Адемов Джиджикьосев

8. Йордан Ненков Ненков

9. Мерал Илхан Караалиева

10. Найден Хинков Късов

11. Несибе Джелял Моллаали

12. Рефан Ашим Делимустафа

13. Нихат Ибрямов  Кьосеибиш

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река