Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
НАШИЯТ ПО-РАЗЛИЧЕН ВЕЛИКДЕН-УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЦДО(1-2 кл.) ОТ ОУ „СВ.П.ХИЛЕНДАРСКИ“-С.ЕЗЕРЧЕ Написана от Цар Калоян 659
Годишен отчет за достъп до обществена информация 2019 г. Написана от Цар Калоян 748
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ В ОУ "СВ. П. ХИЛЕНДАРСКИ" Написана от Цар Калоян 749
Обявление за набирането на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищно мляко“ и Схема „Училищен плод“ Написана от Цар Калоян 841
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Написана от Цар Калоян 910
ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА по Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“. Написана от Цар Калоян 906
И Н Ф О Р М А Ц И Я за предоставените обществени услуги от ОУ “Св. П. Хилендарски“-с.Езерче Написана от Цар Калоян 1142

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река