Финансов отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.  excel

 

Финансов отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2020 до 30.09.2020 г.  excel

 

Финансов отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2020 до 30.06.2020 г.  pdf icons

 

Финансов отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2020 до 31.03.2020 г.  pdf icons

 

Финансов отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.  pdf icons

 

Финансов отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2019 до 30.09.2019 г.  pdf icons

 

Финансов отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2019 до 30.06.2019 г.  pdf icons

 

Финансов отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2019 до 31.03.2019 г.  pdf icons

 

Годишен финансов отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2018 до 31.12.2018 г.  pdf icons

 

Финансов отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2018 до 30.09.2018 г.  pdf icons

 

Финансов отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2018 до 30.06.2018 г.  pdf icons

 

Финансов отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2018 до 31.03.2018 г.  pdf icons

 

Финансов отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2017 до 31.12.2017 г.  pdf icons

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река