Декларации за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ

Регистър-ДЕКЛАРАЦИИ-подадени през 2020 г.

 

MS Word
Декларации за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - общински служители
WinRAR
Декларации за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - Кметове на кметства
WinRAR
Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - общински служители
MS Word
Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ- Кметове на кметства
 
 
MS Word

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река