Издаване на разрешение за сервиране на открито върху терен - общинска собственост

Необходими документи:

- Искане-декларация за издаване на Разрешение за поставяне на маси и столовеза сервиране на открито;

- Удостоверение от Агенция по вписванията или Декларация, че лицето е пререгистрирано по ЗТР /Закон за търговския регистър/ с данни за ЕИК..

- Схема /извадка от кадастрален план/ за желаното разполагане  на подвижни съоръжения за търговия на открито.

- Декларация за наличие или липса на публични задължения към бюджета на Община Цар Калоян.

- Други документи при необходимост.

Срок за извършване: до 14 дни

Такса на кв.м – на ден:

Идеален център-Централна градска част – 1,00 лв.
1 зона – 0.80 лв.
Всички останали зони на гр.Цар Калоян и в останалите населени места – 0,70

Такса на кв.м – за месец:

Идеален център-Централна градска част – 10,00 лв.
1 зона – 8.00 лв.
Всички останали зони на гр. Цар Калоян и в останалите населени места – 7,00

* Площта се определя:

заведения с категория една звезда - 1.1 кв.м., на едно място за сядане
заведения с категория две звезди - 1.2 кв.м., на едно място за сядане
заведения с категория три звезди - 1.4 кв.м., на едно място за сядане
заведения с категория четири звезди - 1.6 кв.м., на едно място за сядане
заведения с категория пет звезди - 1.8 кв.м., на едно място за сядане
заведения без категоризация - 1 кв.м., на едно място за сядане

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река