Покажи брой 
Заглавие Посещения
Уведомително писмо от Ийстленд-1 ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 582
ЗАПОВЕД № 82/15.03.2019 г. и № 83/15.03.2019 г. 638
Графици за провеждане на изпити на 1-ва и 2-ра сесия за определяне на годишна оценка за СФО за учебната 2018/2019 година от СУ "Христо Ботев" - гр. Цар Калоян 610
КОНКУРС за заемане по трудово правоотношение, на длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ на Община Цар Калоян 788
Заповед №44/20.02.2019 г. 709
Заповед №294/26.11.2018 г. 841
Заповед №293/26.11.2018 г. 942
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от "Ийстленд-1" ЕООД от 18.11 до 20.11.2018 г. 789
Обявление - Конкурс за избор на външен доставчик за възлагане на управлението на социалните услуги в общността - „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания” 1019
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от "Ийстленд-1" ЕООД 789
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Белгин Хюсеин - зам. кмет по Стопански дейности на Община Цар Калоян 796
ПЛАН – СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА – гр. ЦАР КАЛОЯН, с. Е 775
Съобщения на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ 845
Обявление започва записване на желаещи за дърва за огрев 1009
Записване за дърва за огрев за предстоящия отоплителен период 815
За поредна година Община Цар Калоян се присъединява към кампанията "Да изчистим България заедно" 788
Информация за собственици на домашни свине във връзка със заболяването африканска чума по свинете 792
Обявление за изготвени регистри на имотите 883
З А П О В Е Д № РД-11-132/01.08.2018г. 1048
ЗАПОВЕД № 121/24.07.2018 г. 908

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река