Покажи брой 
Заглавие Посещения
Заповед №293/26.11.2018 г. 605
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от "Ийстленд-1" ЕООД от 18.11 до 20.11.2018 г. 519
Обявление - Конкурс за избор на външен доставчик за възлагане на управлението на социалните услуги в общността - „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания” 696
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от "Ийстленд-1" ЕООД 556
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Белгин Хюсеин - зам. кмет по Стопански дейности на Община Цар Калоян 535
ПЛАН – СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА – гр. ЦАР КАЛОЯН, с. Е 532
Съобщения на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ 636
Обявление започва записване на желаещи за дърва за огрев 609
Записване за дърва за огрев за предстоящия отоплителен период 594
За поредна година Община Цар Калоян се присъединява към кампанията "Да изчистим България заедно" 573
Информация за собственици на домашни свине във връзка със заболяването африканска чума по свинете 572
Обявление за изготвени регистри на имотите 641
З А П О В Е Д № РД-11-132/01.08.2018г. 768
ЗАПОВЕД № 121/24.07.2018 г. 651
ЗАПОВЕД № 210/24.07.2018 г. 608
ЗАПОВЕД №117/19.07.2018 г. 769
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от 16.07.2018 до 18.07.2018 г 655
Нека опазим реколтата и горите от пожари 606
ЗАПОВЕД №184/20.06.2018 733
ЗАПОВЕД №183/20.06.2018 676

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река