Покажи брой 
Заглавие Посещения
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 12
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 334
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 356
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 304
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1053
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1489
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1700
Главен регистър за публична общинска собственост 1174
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1342
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1196
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1253

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река