Покажи брой 
Заглавие Посещения
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 69
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 395
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 413
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 363
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1108
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1539
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1747
Главен регистър за публична общинска собственост 1219
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1403
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1240
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1303

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река