Покажи брой 
Заглавие Посещения
РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 59
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 306
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 654
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 632
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 582
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1347
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1787
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1995
Главен регистър за публична общинска собственост 1468
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1619
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1447
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1522

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река