Покажи брой 
Заглавие Посещения
РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 461
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 722
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 1028
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 998
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 932
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1691
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 2140
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2333
Главен регистър за публична общинска собственост 1822
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1958
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1804
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1842

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река