Покажи брой 
Заглавие Посещения
РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 404
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 664
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 983
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 945
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 876
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1645
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 2087
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2279
Главен регистър за публична общинска собственост 1770
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1910
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1754
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1784

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река