Покажи брой 
Заглавие Посещения
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 218
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 578
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 562
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 518
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1267
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1701
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1902
Главен регистър за публична общинска собственост 1392
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1555
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1381
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1463

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река