Покажи брой 
Заглавие Посещения
РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 196
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 447
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 767
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 744
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 689
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1437
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1892
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2107
Главен регистър за публична общинска собственост 1578
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1737
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1563
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1606

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река