Покажи брой 
Заглавие Посещения
РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 100
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 358
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 692
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 671
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 620
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1382
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1825
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2033
Главен регистър за публична общинска собственост 1503
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1658
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1486
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1545

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река