Покажи брой 
Заглавие Посещения
РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 237
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 490
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 808
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 780
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 724
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1475
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1930
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2139
Главен регистър за публична общинска собственост 1621
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1772
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1599
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1642

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река