Покажи брой 
Заглавие Посещения
РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 36
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 280
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 631
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 610
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 564
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1320
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1762
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1973
Главен регистър за публична общинска собственост 1448
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1604
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1428
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1507

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река