Покажи брой 
Заглавие Посещения
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 116
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 452
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 466
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 425
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1161
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1599
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1803
Главен регистър за публична общинска собственост 1274
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1463
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1287
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1360

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река