Покажи брой 
Заглавие Посещения
СЪОБЩЕНИЕ 19.05.2015 1 1468
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 1872
"Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 1417
ЗАПОВЕД № 113/08.05.2015 г. 1739
ЗАПОВЕД 24.04.2015 г. 1608
ЗАПОВЕД №­­­­ 97/22.04.2015 г. 1484
Община Цар Калоян стартира дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 1212
Дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян 2168
Община Цар Калоян гр.Цар Калоян № 21 / 17.04.2015год. 1910
ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА" 1336
ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД 2488
СЪОБЩЕНИЕ 11.02.2015 1792
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГЮНАЙ УЗУНАЛИ - ЗАМ. КМЕТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ 2163
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 6 1918
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 5 1417
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 4 1261
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 3 1565
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 2 1300
Д ОК Л А Д Н А З А П И С К А 1 1480
ЗАПОВЕД №­­­­ 13/­­­­­­­12.01.2015 г. 1672

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река