СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ НА

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.  

 

      В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Цар Калоян започна разработването на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. /ПИРО/

      Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

      Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

      Мнения и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие Община Цар Калоян за периода 2021-2027 г., може да изпращате на е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

      Вашите мнения и предложения може да дадете и чрез попълване на настоящата анкета - ОНЛАЙН АНКЕТА

 


Годишен отчет за изпълнение на програмата за енергийна ефективност  - 2020 г.

План за интегрирано развитие на община Цар Калоян 2021-2027 г.

Дългосрочна програма за използването на енергия от ВЕИ Цар Калоян 2019 - 2029 г.

Краткосрочна програма за за използването на енергия ВЕИ Цар Калоян 2019 - 2022 г.

Годишен отчет за изпълнение на програмата за енергийна ефективност  - 2019 г.

Програма за енергийна ефективност 2020-2024 Цар Калоян

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река