Покажи брой 
Заглавие Посещения
Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на община Цар Калоян 1395
КОНКУРС за Длъжността „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“ 1997
ДОКЛАД от Гюнай Узунали - Зам.-кмет „Стопански дейности” в Община Цар Калоян 1452
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2161
З А П О В Е Д № 292 / 03.12.2014 година 1377
„Рекултивация на общинско депо, Цар Калоян” 1336
ОИК – ЦАР КАЛОЯН Решения 2849
Декларация по чл.12 т.4 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интерси 1427
ЗАПОВЕД № 227/23.09.2014 г. 1884
З А П О В Е Д № 222 / 12.09.2014година 1333
З А П О В Е Д № 210 / 29.08.2014г 1520
ЗАПОВЕД № 152 /19.08.2014г. 1504
ЗАПОВЕД № 153 /19.08.2014г. 1452
Заболяването "Син език" по животните. 1209
ЗАПОВЕД №199/15.08.2014 г. 1689
Прес-конференция по проект „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020г” 1469
ЗАПОВЕД №164/14.07.2014 г. 1422
Наредба № 3 От 28.02.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян 1525
„Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на Община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.“ 1526
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Дауд Аляовлу - зам. кмет по „Стопански дейности“ в Община Цар Калоян 2266

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река