Покажи брой 
Заглавие Посещения
Обявление - по Проект "Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян" 1324
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в процедура за подбор на специалисти 1974
Обявление - подбор на Специалист по заетостта - 1 бр. 1987
Обявление - подбор на Психолог - 1 бр. 1913
Обявление - подбор на Специалист, обучение и развитие - 1 бр. 1866
Обявление - подбор Технически сътрудник - 1 бр. 2033
Обявление - подбор на Социални възпитатели - 3 бр. 1332
Обявление - подбор на Юрист – трудово правни въпроси - 1 бр. 1378
О Б Я В Л Е Н И Е за набиране на участници в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности 1493
ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 1650
Община Цар Калоян набира Медицинска сестра или Медицински фелдшер по Проект "Нови възможности за грижа" 1974
Проект „Подкрепа за достоен живот“ 2899
„Благоустрояване на централна зона - гр. Цар Калоян 2923

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река