Покажи брой 
Заглавие Посещения
Обявление - по Проект "Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян" 1418
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в процедура за подбор на специалисти 2097
Обявление - подбор на Специалист по заетостта - 1 бр. 2101
Обявление - подбор на Психолог - 1 бр. 2027
Обявление - подбор на Специалист, обучение и развитие - 1 бр. 1973
Обявление - подбор Технически сътрудник - 1 бр. 2155
Обявление - подбор на Социални възпитатели - 3 бр. 1441
Обявление - подбор на Юрист – трудово правни въпроси - 1 бр. 1490
О Б Я В Л Е Н И Е за набиране на участници в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности 1583
ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 1744
Община Цар Калоян набира Медицинска сестра или Медицински фелдшер по Проект "Нови възможности за грижа" 2089
Проект „Подкрепа за достоен живот“ 3007
„Благоустрояване на централна зона - гр. Цар Калоян 3061

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река