ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН    

Обявление № 2 от 21.10.2016 г.

на постъпилите Заявления и  настъпилите промени след 10:00 ч. на 16.09.2016 г.

в обявените избирателни списъци за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум

на 06.11.2016 г.

  

№ по ред №, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1. служебно

 чл.27, ал.1 от ИК –

починала на 20.10.2016 г.

ХАЛИМЕ СЮЛЕЙМАНОВА ЧАКАЛОВА 007 -
2. №1242/17.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес ГЕЦО ДРАГАНОВ ГЕЦОВ

извън Община

Цар Калоян

002
3. 1241/17.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес СТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

извън Община

Цар Калоян

002
4. №1237/17.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес ЛЕМАН ДАУДОВА ДАИЛ

извън Община

Цар Калоян

001
5. №1239/17.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес ЮМГЮЛСЮМ АЛИ ДАУД

извън Община

Цар Калоян

001
6 №1238/17.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес СТАНЧО ПЪРВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ

извън Община

Цар Калоян

002
7 №1240/17.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес ШИНАСИ КАДИР ДАУД

извън Община

Цар Калоян

001
8 №1263/20.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВА МАНДАЖИЕВА

извън Община

Цар Калоян

006
9. №1273/21.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес НЕДЕЛЯ ПЕНЧЕВА ЯВАШЕВА

извън Община

Цар Калоян

004
10. №1274/21.10.2016

чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ ЯВАШЕВ

извън Община

Цар Калоян

006
11. №1275/21.10.2016

чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес извън Община

Цар Калоян

СТАНКА ДАЦЕВА НЕДЕЛЧЕВА

извън Община

Цар Калоян

004
12. №1276/21.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес МИТКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

извън Община

Цар Калоян

004
13. №1277/21.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

извън Община

Цар Калоян

004
14. №1278/21.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес СТЕФКА ПЕНЧЕВА ПЕТРОВА

извън Община

Цар Калоян

004
15. №1279/21.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес СТОЯН ХАРАЛАМПИЕВ СТОЯНОВ

извън Община

Цар Калоян

004
16 №1280/21.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес ДАНИЕЛА ПЕТРОВА КИРИЛОВА

извън Община

Цар Калоян

004
17 №1281/21.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес НИНА ГЕНЕВА ЙОВЧЕВА

извън Община

Цар Калоян

005
18 №1282/21.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА 004 005
19 служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починал на 21.10.2016 г.

АХМЕД АПТИЕВ ЧИРАКОВ 003 -

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река