ЗАПОВЕД

№ 182/25.06.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с констатираната тенденция на увеличаване на броя заболели от Covid-19 лица и с цел предотвратяване влошаването на епидемиологичната обстановка на територията на община Цар Калоян,

НАРЕЖДАМ:

Да не се допуска продажбата на всякакви стоки за бита /домашни потреби и аксесоари, дрехи, техника и други/, с изключение на хранителни стоки, на ежеседмичните пазари, провеждани на територията община Цар Калоян – гр. Цар Калоян, с. Езерче и с. Костанденец до изрична отмяна на настоящата заповед.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Белгин Хюсеин- Заместник кмет „Социални дейности и образование” в Община Цар Калоян.

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река