СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)


за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 001 населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЙЛА ГЮРСЕЛОВА ТОРЛАКЛАЕВА
2. АЛИ ГЮРСЕЛОВ ТОРЛАКЛАЕВ
3. БЕКТЕШ МАХМУД ХАСАН
4. ВЕСИЛЕ ИСМАИЛОВА ЧАКЪРОВА
5. ВЕСИЛЕ ХАСАНОВА ГЬОДЖЕНОВА
6. ГАЛИН АСЕНОВ ТРАЙКОВ
7. ГЮЛБИЕ ХЮСЕИНОВА ИБРЯМОВА
8. ГЮНАЙДЪН МЕХМЕДОВ ДЕЛИАЛИЕВ
9. ДАУД ХЮСЕИН ДАУД
10. ЗЛАТИ ЩЕРЕВ МАНОЛОВ
11. ИСМАИЛ ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
12. МЕДИНЕ МУСТАФА КОДЖААЛИ
13. МЕХМЕД РЕДЖЕБ ЗЕКЕРИЕ
14. НАЗИЙФЕ КАДИР ЗЕКЕРИЕ
15. НЕЛИ ЩИЛЯНОВА ТРАЙКОВА
16. РАМИС БЕКТЕШЕВ ХАСАНДЖИКОВ
17. РЕМЗИ ГЮЛДЖИХАНОВ БЕКТЕШЕВ
18. САЛИХА ИСМАИЛОВА ЯЙ
19. СИЛВИЯ ХИНКОВА МАРИНОВА
20. ХАБИБЕ МЕХМЕДОВА ХАСАНДЖИКОВА
21. ХАЛИМЕ ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА
22. ХАСАН МЕХМЕД КОДАК
23. ШЕНГЮЛ ЗИЯ ХАСАН


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)


за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 002 населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЛЕКСАНДЪР ГЕНАДИЕВ АЛЕКОВ
2. АЛИ АРИФОВ КЬОСЕВ
3. ГЕНАДИ АСЕНОВ АЛЕКОВ
4. ЕМЕТУЛА ХАСАН ХАСАНДЖЪК
5. ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА АЛЕКОВА
6. МЕХМЕД БЕЙХАНОВ ТОПАЛОВ
7. НЕФИСЕ ХЮСЕИНОВА ЧИРИШЛИЕВА
8. РАЙМЕ ХЮСЕИНОВА КУРДОВА
9. РЕМЗИЯ СЮЛЕЙМАН ИСМАИЛ
10. САЛИМ БАКИЕВ КЬОСЕВ
11. СТЕФКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
12. ФЕИЗ ОСМАНОВ ФЕИЗОВ
13. ХАСАН ХЮСЕИН ИБРЯМ
14. ЧЕТИН ХАСАН ДРЯНЦАЛИ
15. ЮМГЮЛСЮН АХМЕДОВА ЧЕРКЕЗСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 003 населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЙДЪН КУЛАКСЪЗОГЛУ
2. АНЕТА АНАНИЕВА САНДЕВА
3. АХМЕД АХМЕД ВЕЛИИБРЯМ
4. АХМЕД ЮМЕР ДЕЛИХЮСЕИН
5. БАХРИЕ РЕДЖЕБОВА ДЕЛИХЮСЕИН
6. БИЛГИН АХМЕДОВ АХМЕДОВ
7. ВЕСКА ИЛИЕВА КАМЕНОВА
8. ЕМИЛИЯ КАЛИНОВА БЕЛЧЕВА
9. ЗЛАТАН ЕМИЛОВ КИРИЛОВ
10. ЗЮХРИЙЕ ЧЕРКЕЗ
11. ИБРАХИМ УСАНМАЗ
12. НАЗИФЕ АХМЕД ЮМЕР АДЖЪЯН
13. СЕВДАЛИН ЮЛИЯНОВ БЕЛЧЕВ
14. СЕВИНЧ ХЮСЕИНОВА САЛИЕВА
15. ФАТМА УСАНМАЗ
16. ФАТМЕГЮЛ СЕРДАРОВА МЕХМЕДОВА
17. ХАВА КАДИРОВА ВЕЛИИБРЯМ
18. ЮЛИЯ АНДРЕЕВА КОЛЕВА
19. ЮСУФ ЧЕРКЕЗ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)

 

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 004 населено място С.КОСТАНДЕНЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПАНЧЕВ
2. ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
3. СТОЯН КЪНЕВ ЦАНЕВ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)

 


за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 005 населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВЕЛИЧКО ВЪЛЧЕВ ДОБРЕВ
2. ДОЦКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
3. МИРЕЛА ПЛАМЕНОВА ПАВЛОВА
4. НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
5. ПАВЛИНА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА
6. СТЕФАН КЪНЕВ СТОЯНОВ
7. ТАНЯ ВЕЛИЧКОВА МИНКОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 

от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)

 

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 006 населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЛИ САЛИ АЛИ
2. ЕМИНЕ КАСИМ АЛИ
3. ЙЪЛДЪЗ ДАУД КАРМАН
4. МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА БОБЕВА
5. НАДЖИ ДАУД КАРАМАН
6. НЕДЯЛКО ХРИСТОВ КЬОСЕВ
7. СЕВДЖАН АЛИЕВА ОРМАН
8. ФЕВЗИЕ ОСМАН АХМЕДА
9. ЮЛИЯ НАЙДЕНОВА ДИМИТРОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)

 

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 007 населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. БАСРИ МЕХМЕДОВ ЯРЪМКАШЕВ
2. БЕЙХАН ИСМЕТ КЕНЪРДЖИ
3. ЕМИНЕ САЛИ АКОВЛУ
4. МЕХМЕД АХМЕДОВ АЛИЕВ
5. НИЛГЮН БАСРИ МЕХМЕДОВА
6. ШАБАН ХЮСЕИН АКОВЛУ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 

от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)

 

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 008 населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЙТЕН ФЕВЗИ ЧАКАЛ
2. АНА ХРИСТОВА ЕВТИМОВА
3. АНТОН ЩЕРЕВ ФИЛИПОВ
4. ГЮРСЕЛ БАСРИЕВ САБРИЕВ
5. ДЕЯН ЕМИЛОВ ЗАХАРИЕВ
6. МИКЕРЕМ САЛИЕВА САБРИЕВА
7. МЮКЕРЕМ ХЮСЕИН ДЖИНАЛИ
8. НЕШКА ЩЕРЕВА ДИНКОВА
9. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
10. НИЯЗИ ЯКУБ ЯКУБ
11. СЕВДА ЩЕРЕВА ЗАХАРИЕВА
12. СЕВДАЛИН ИЛИЕВ ЕВТИМОВ
13. ШУКРИ АДЕМ КЬОСЕИБИШ
14. ШЮКРЮ ИБРЯМ ДЖИНАЛИ
15. ЮМЕР ХАСАНОВ ЮМЕРОВ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)

 

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 009 населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЙДЪН АХМЕД АРМУТЛУ
2. БАРЪШ ОСМАН ДЮНМЕЗ
3. ГЮЛВЕР ДАУДОВА ИБРЯМ
4. ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА СИМЕОНОВА
5. МУСТАФА ИСМАИЛ МУТАФ
6. ПЕТЯ БОГОМИЛОВА ФРАТЕВА
7. СУНАЙ ШАБАН ИБРЯМ
8. ЩИЛЯН АВРАМОВ СИМЕОНОВ

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река