ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН    

Обявление № 5 от 11.03.2017 г.

на постъпилите Заявления и  настъпилите промени след 10:00 ч. на 03.02.2017 г.

в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители

на 26.03.2017 г.

№ по ред №, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1. №15/06.03.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

извън Община

Цар Калоян                                           

5
2. №16/06.03.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес НИНА ГЕНЕВА ЙОВЧЕВА

извън Община

Цар Калоян                                           

5
3. №17/06.03.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес КЪНЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

извън Община

Цар Калоян                                           

5
4. №18/08.03.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА

извън Община

Цар Калоян                                           

5
5. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починала  на 06.03.2017 г.

АЙШЕ ХЮСЕИНОВА КАРААЛИЕВА 2 -
6. №19/09.03.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес ЯНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

извън Община

Цар Калоян                                           

5
7. №20/09.03.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес НАДЕЖДА ВЯЧИСЛАВОВА МАНДАЖИЕВА

извън Община

Цар Калоян                                           

6
8. №21/10.03.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

извън Община

Цар Калоян                                           

4
9. №22/10.03.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес МАРИНКА ГЕЦОВА АЛЕКСАНДРОВА

извън Община

Цар Калоян                                           

4

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река