ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН    

Обявление № 3 от 02.03.2017 г.

на постъпилите Заявления и  настъпилите промени след 10:00 ч. на 03.02.2017 г.

в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители

на 26.03.2017 г.

№ по ред №, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починала  на 25.02.2017 г.

НАДЕЖДА РУСЕВА КЕРЧЕВА 5 -
2. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починал  на 25.02.2017 г.

АХМЕД ДАУД ГРОПА 8 -
3. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починал  на 01.03.2017 г.

ИВАН ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ 4  
4. №6/01.03.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес ИБРЯМ ХЮСЕИН ЧИРАК

 

извън Община Цар Калоян

9
5. №7/02.03.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес СЛАВКА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА

 

извън Община Цар Калоян                                

5
6. №8/02.03.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес ИРЕН ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

извън Община Цар Калоян                         

5
7. №9/02.03.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес АТАНАС МИНКОВ МИНКОВ

 

извън Община Цар Калоян                                 

9
8. №10/02.03.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес МАРИЯНКА ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА

извън Община

Цар Калоян                                           

9

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река