ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН    

Обявление № 2 от 24.02.2017 г.

на постъпилите Заявления и  настъпилите промени след 10:00 ч. на 03.02.2017 г.

в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители

на 26.03.2017 г.

№ по ред №, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починала  на 16.02.2017 г.

ЙОРДАНКА НЕДЕВА ДРУМЕВА 6 -
2. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починал  на 16.02.2017 г.

ИБРАХИМ ЯКУБОВ ДЖИВДЖАРОВ 3 -
3. №5/23.02.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес СТАНКА ДАЦЕВА НЕДЕЛЧЕВА

извън Община

Цар Калоян                                           

4

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река