З А П О В Е Д

                                                           №   113   /  01.02.2017година

Гр. Цар Калоян

            На основание чл.44,ал.2, във връзка с ал.1,т.8 от закона за местното самоуправление и местната администрация ,чл. 8, ал.2 , ал.4  ал.8 от Изборния кодекс,Решение №4128-НС от 26.01.2017г. на ЦИК и Указ №59 от 24.01.2017г. на Президента на РБ за насрочване на избори за Народно събрание  на 26.03.2017г..

З А П О В Я Д В А М:

1. О Б Р А З У В А М  9 / девет/    ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017г. на територията на община Цар Калоян, съгласно Приложение №1 „Описание на административните адреси по секции в община Цар Калоян за произвеждане на 26 март 2017г избори за Народно събрание.

2.Утвърждавам номрацията, обхвата и адреса на избирателните секции по т.1 от настоящата заповед от №001 до №009, съгласно Приложение 2 «Списък с номерацията и адресите на избирателните секции в община Цар Калоян за произвеждане на 26 март 2017г. Избори за Народно събрание.

3. В случай, че към 11.03.2017г. възникне необходимост от ПСИК-ии, и РИК-Разград утвърди допълнителни ПСИК-ии, то техните номера  ще бъдат регламентирани с отделна заповед.

3.Настоящата заповед да се обяви на населението чрез окачване на информационното табло във Фронт – офиса и публикуване на интернет страницата на общината -.tsarkaloyan.eu

4. Настоящата Заповед да се изпрати на РИК-Разград и на  Териториално звено към ТЗ „ГРАО“ Разград и Областен управител на област Разград

5. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Емине Чакал-директор на д-ция “Проекти и МДТ“

6.Заповедта подлежи на обжалване в 3 /три/ дневен срок, от обявяването и пред  Областния управител   .

ДАУД АЛЯОВЛУ

    Кмет на Община Цар Калоян

 

 

                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №1

                                  Към ЗАПОВЕД №113 от 01.02.2017 г.

                                                                  На Кмета на Община Цар Калоян

 

Област: 18 РАЗГРАД Община: 36 ЦАР КАЛОЯН ,Населено място: 27156 С.Езерче

Описание на адресите в секция №173600001

Пътна артерия Номер и подномер, вход
00028 УЛ.АБРИТУС 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 024 , 025 , 027 , 028 , 029 , 031 , 032 , 036 , 038
00237 УЛ.АРДА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009
00504 УЛ.БЕЛИ ЛОМ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016
00552 УЛ.ТРЕТИ МАРТ 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 019 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 027 , 029 , 030
00638 УЛ.ВИХРЕН 001 , 002 , 003 , 005 , 008
00922 УЛ.ВЕЖЕН 001 , 002 , 004 , 006
01016 УЛ.ВИТ 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011
01033 УЛ.ВИТОША 001 , 002 , 007 , 014 , 016 , 017
01105 УЛ.ИСКЪР 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 010 , 012
01794 УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 006 , 007 , 010 , 013 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 031 , 033 , 035 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050
01821 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 001 , 003 , 005 , 007 , 008 , 009 , 015 , 019 , 027 , 029 , 033 , 041 , 049 , 051 , 053 , 061 , 073 , 081 , 083 , 089
01910 УЛ.ДУНАВ 001 , 003
01986 УЛ.ДРАВА 002 , 004 , 006 , 008 , 010
02021 УЛ.ДЪБРАВА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 , 017 , 018 , 019 , 021 , 023 , 025
03191 УЛ.КАМЧИЯ 001 , 002 , 004
03318 УЛ.КОМ 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010
03842 УЛ.МАРИЦА 002 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 018
04042 УЛ.МУСАЛА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 011 , 015
04056 УЛ.МУРГАШ 004 , 005 , 011
04618 УЛ.ОСЪМ 001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008
04964 УЛ.ПИРИН 002 , 004
04981 УЛ.ПЛИСКА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008
05013 УЛ.ПРЕСЛАВ 001 , 002 , 003 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016
05027 УЛ.ПРЕСПА 001 , 002 , 005 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013 , 014 , 016 , 016А , 018
05253 УЛ.РИЛА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006
05737 УЛ.СРЕДНА ГОРА 001 , 002 , 004 , 006 , 009 , 010
05788 УЛ.СТАРА ПЛАНИНА 003 , 004 , 008 , 020
05863 УЛ.СТРАНДЖА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 009 , 011 , 013 , 017 , 019
05880 УЛ.СТРУМА 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 010 , 013
06077 УЛ.ТИМОК 001 , 002 , 004 , 006 , 007 , 009
06210 УЛ.ТУНДЖА 002 , 003 , 004 , 005 , 006
06714 УЛ.ХЪШОВЕ 001 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 012 , 015 , 017 , 018 , 019 , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037
07137 УЛ.ЧЕРНО МОРЕ 001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 013 , 014 , 016 , 018 , 021
07260 УЛ.ШЕЙНОВО 005 , 006 , 006А
07472 УЛ.ЯНТРА 001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 021

Област: 18 РАЗГРАД Община: 36 ЦАР КАЛОЯН ,Населено място: 27156 С.Езерче

Описание на адресите в секция №173600002

Пътна артерия Номер и подномер, вход
00031 УЛ.БАЧО КИРО 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009
00182 УЛ.ТРАПЕЗИЦА 001 , 001А , 003 , 005
00432 УЛ.БАБА ТОНКА 001 , 002 , 003 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015
00480 УЛ.ЯНКО САКЪЗОВ 002
00936 УЛ.ВАСИЛ ДРУМЕВ 001 , 003 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 014
00943 УЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ 002 , 003 , 004 , 005 , 008 , 011 , 012
01033 УЛ.ВИТОША 010
01376 УЛ.Г.С.РАКОВСКИ 001 , 003 , 004 , 005
01434 УЛ.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 004 , 007 , 008 , 010
01523 УЛ.ГЕО МИЛЕВ 002 , 004 , 006 , 007 , 009 , 012
01568 УЛ.ГРАФ ИГНАТИЕВ 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 011
02035 УЛ.БЕНКОВСКИ 002 , 003 , 005 , 007 , 008 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 019 , 022 , 023 , 024 , 027
02590 УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ 004
02703 УЛ.ИВАН ВАЗОВ 001 , 002 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 013 , 014
02717 УЛ.ИВАЙЛО 001 , 003 , 004 , 007 , 009 , 013
02734 УЛ.ЦАР СИМЕОН 001 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011
02748 УЛ.ИВАН РИЛСКИ 001
02823 УЛ.ИНДЖЕ ВОЙВОДА 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 012 , 014
03246 УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022
03647 УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ 004 , 007 , 009
03678 УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 002 , 005 , 007 , 010 , 011 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 021 , 026 , 030
03745 УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН 002 , 004 , 007 , 008 , 010А , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026
03959 УЛ.23-ТИ МАЙ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 019 , 021
04323 УЛ.НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 001 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016
04371 УЛ.НИКОЛА ПЕТКОВ 002 , 004
04555 УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА 001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 017
04580 УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ 003 , 005 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 021 , 023 , 025 , 026 , 029 , 030 , 033 , 034 , 038
04786 УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ 001 , 005 , 009
04889 УЛ.ПЕНЬО ПЕНЕВ 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 016
04916 УЛ.ПЕЙО ЯВОРОВ 002 , 004
05147 УЛ.КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 012
05743 УЛ.МАЛЬОВИЦА 001
06175 УЛ.ТОПОЛНИЦА 006 , 008 , 009 , 010 , 014
06450 УЛ.ФИЛИП ТОТЮ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 014 , 018 , 020 , 028
06553 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР 009 , 016
06656 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 009 , 010 , 013 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 024 , 025 , 029 , 030 , 034 , 036
06690 УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 025 , 027 , 031 , 033 , 035
06940 УЛ.ЦАР САМУИЛ 001 , 003 , 005 , 007
07404 УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007

 

 

Област: 1 РАЗГРАД Община: 36 ЦАР КАЛОЯН ,Населено място: 27156 С.Езерче

Описание на адресите в секция №173600003

Пътна артерия Номер и подномер, вход
00117 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 002 , 003 , 004 , 005 , 006
00151 УЛ.АНГЕЛ КЪНЧЕВ 001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 020 , 021 , 022 , 025 , 026 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 036 , 038
01794 УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 037 , 043 , 045 , 047 , 049 , 051 , 052 , 053 , 054 , 056 , 059 , 060 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 067 , 068 , 070 , 072 , 074 , 078 , 080 , 082 , 084 , 086 , 088
01941 УЛ.Д-Р ПЕТЪР БЕРОН 001 , 003 , 005 , 015 , 017 , 019 , 023 , 025 , 025А , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 , 045
02258 УЛ.ЕТЪР 002 , 005 , 009 , 012 , 014 , 015
02748 УЛ.ИВАН РИЛСКИ 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 019 , 025 , 027 , 028 , 029 , 031 , 033
03232 УЛ.ЦАР КАЛОЯН 001 , 002 , 005 , 007 , 030
03349 УЛ.КОСМОС 001 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013
04279 УЛ.БРЕГАЛНИЦА 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 030 , 032 , 034 , 036 , 037 , 038
05222 УЛ.РЕПУБЛИКА 001 , 003 , 005 , 007 , 008 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030
05298 УЛ.РОЖЕН 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010
06032 УЛ.СТОЯН ЗАИМОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009
06063 УЛ.ТАНЮ ВОЙВОДА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 027 , 028 , 030
06094 УЛ.ТОДОР КАБЛЕШКОВ 001, 002, 003 , 004, 005 ,006 ,008 ,010,012
06584 УЛ.ХАН АСПАРУХ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007
06598 УЛ.ХАН КРУМ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009
06759 УЛ.ХАН КУБРАТ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011 , 014 , 016 , 019
06896 УЛ.ЦАРЕВЕЦ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 017
07082 УЛ.ШИПКА 001 , 003 , 009
07301 УЛ.ЩИП 005

 

Област: 18 РАЗГРАД Община: 36 ЦАР КАЛОЯН,

Населено място: 38830 С.Костанденец

Описание на адресите в секция №173600004

Пътна артерия Номер и подномер, вход
00084 УЛ.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 001 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014
00103 УЛ.АЛЕН МАК 006 , 008 , 010 , 020 , 022 , 024
00117 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 008 А , 009 , 010 , 012
00151 УЛ.АНГЕЛ КЪНЧЕВ 004 , 006 , 008 , 010
00223 УЛ.ЛОМ 002 , 004 , 006 , 008 , 009 , 010 , 012
00432 УЛ.БАБА ТОНКА 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009
00607 УЛ.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 001 , 002 , 013 , 015
00878 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 004 , 007 , 018 , 020 , 024
00936 УЛ.НИКОЛА СИМОВ 001 , 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016
00943 УЛ.ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 011 , 013 , 019 , 025 , 031 , 033 , 035 , 037
01081 УЛ.ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 006
01403 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 003
01482 УЛ.ГЕНЕРАЛ ГУРКО 005 , 006 , 007 , 009 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 , 035 , 036 , 037 , 039 , 040
01821 УЛ.НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ 001 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 011 , 012 , 015 , 016 , 017 , 019
01879 УЛ.ДОБРИ ЧИНТУЛОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010
01924 УЛ.ДОНДУКОВ 001 , 003 , 007
01941 УЛ.Д-Р ПЕТЪР БЕРОН 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006
02035 УЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 015 , 017
02124 УЛ.ВИТОША 001 , 003 , 004 , 005 , 006
02207 УЛ.ЕДЕЛВАЙС 001 , 003
02590 УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009
02600 УЛ.ЗДРАВЕЦ 001 , 005 , 007 , 013
02703 УЛ.ИВАН ВАЗОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 009 , 011 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 045 , 047 , 049 , 051
02717 УЛ.ИВАЙЛО 006
02823 УЛ.ИНДЖЕ ВОЙВОДА 005 , 008
03232 УЛ.ДУНАВ 001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029
03349 УЛ.КОСМОС 001 , 006
03407 УЛ.КРАЛИ МАРКО 001 , 003 , 004 , 008
03499 УЛ.КОКИЧЕ 002
03650 УЛ.ЛЕДЕНИК 001 , 002 , 004
03678 УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 002
03745 УЛ.ЛАЗАР ГЕЦОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012
04162 УЛ.РИЛА 007 , 009 , 011 , 013 , 016 , 017 , 018 , 022 , 024
04279 УЛ.СТЕФАН СТАМБОЛОВ 003 , 005 , 007
04337 УЛ.НЕОФИТ РИЛСКИ 001 , 002 , 004
04340 УЛ.БАЧО КИРО 001 , 002 , 004
04371 УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ 002 , 004
04555 УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА 002 , 003 , 005 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018
05044 УЛ.ПРОБУДА 002 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 018 , 022 , 024
05219 УЛ.РАЙНА КНЯГИНЯ 001 , 002 , 004 , 010
05240 УЛ.РЕСЕН 001
05709 УЛ.СПАРТАК 001 , 006 , 008 , 009 , 012
05712 УЛ.СРЕБЪРНА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 010 , 011 , 015 , 017 , 019 , 020 , 022 , 023 , 024 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031
05743 УЛ.Г.С.РАКОВСКИ 001 , 002 , 003 , 004 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 016 , 017
05815 УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА 001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 010 , 012
05904 УЛ.СТРАХИЛ ВОЙВОДА 001 , 003 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 016 , 020 , 026 , 030 , 034
05935 УЛ.СЛАВЯНИ 001 , 002 , 003 , 004 , 007 , 009 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 017 , 019 , 021 , 022 , 024 , 026 , 028
06063 УЛ.ТАНЮ ВОЙВОДА 001 , 002
06269 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017
06553 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР 001 , 006
06584 УЛ.ХАН АСПАРУХ 001 , 002 , 004 , 008 , 009 , 010 , 011 , 014 , 022
06598 УЛ.ХАН КРУМ 002 , 003 , 008
06608 УЛ.ХАН КУБРАТ 002
06611 УЛ.ХАН ОМУРТАГ 002 , 003 , 004 , 007
06656 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 020 , 021
06690 УЛ.ФИЛИП ТОТЬО 003
06714 УЛ.ХЪШОВЕ 001 , 002 , 003 , 004 , 007 , 008 , 010 , 016
06745 УЛ.ХЪРЦОЙСКА 001 , 002 , 004 , 005 , 007 , 011 , 012
06879 УЛ.ЦАР КАЛОЯН 001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028
06882 УЛ.ЦАР СИМЕОН 001 , 004
07301 УЛ.ЩИП 002 , 004
07466 УЛ.ЯНЕ САНДАНСКИ 001 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010

Област: 18 РАЗГРАД Община: 36 ЦАР КАЛОЯН ,

Населено място: 77308 ГР.Цар Калоян ,

Описание на адресите в секция №173600005

Пътна артерия Номер и подномер, вход
00117 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016
00432 УЛ.БАБА ТОНКА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 012 , 014 , 016 , 028 , 030
00850 УЛ.РАЙКО ДАСКАЛОВ 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 017А , 018 , 019 , 019А , 020 , 021 , 023 , 024 , 026 , 027 , 028 , 032 , 033 , 034
00878 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 032 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 045 , 046 , 048 , 049 , 050 , 052 , 054 , 056 , 058 , 060 , 062 , 064 , 066 , 068 , 070
00936 УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ 001 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010
00943 УЛ.СТЕФАН СТАМБОЛОВ 001 , 002 , 003 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018
01225 УЛ.Д-Р Г.М.ДИМИТРОВ 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016
01403 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 010 , 015 , 017 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029
01448 УЛ.НИКОЛА ПЕТКОВ 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 057 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 065 , 067 , 069 , 071
01763 УЛ.КНЯЗ БАТЕНБЕРГ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008
01941 УЛ.Д-Р ПЕТЪР БЕРОН 001 , 002 , 003 , 004 , 006
02748 УЛ.ИВАН РИЛСКИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005
03263 УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 001 , 003
03620 УЛ.ДЕМОКРАЦИЯ 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016
03647 УЛ.РАКОВСКА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013
03678 УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 001 , 002 , 004 , 005
04371 УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006
04755 УЛ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 001 , 002 , 003
04844 УЛ.ПАТРИАРХ ЕФТИМИЙ 005
05520 УЛ.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 010
05743 УЛ.СТАНКЕ ДИМИТРОВ-МАРЕК 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 014
05815 УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 016
06063 УЛ.ТАНЮ ВОЙВОДА 001 , 003
06450 УЛ.ФИЛИП ТОТЮ 004 , 005 , 006
06553 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР 001 , 003 , 005 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 032 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044
06656 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 028А , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 048 , 050 , 052
06937 УЛ.ЦЪРКОВНА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010
07404 УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН 001 , 002 , 003 , 005 , 008 , 010 , 012

Област: 18 РАЗГРАД Община: 36 ЦАР КАЛОЯН ,

Населено място: 77308 ГР.Цар Калоян ,

 Описание на адресите в секция №173600006

Пътна артерия Номер и подномер, вход
00504 УЛ.БЕЛИ ЛОМ 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 009 , 011
00552 УЛ.ЧЕРНО МОРЕ 001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 017А , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 032А , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043
01105 УЛ.ЧЕРНИ ЛОМ 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 013 , 015
01821 УЛ.ИСКЪР 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016
01910 УЛ.ТОПОЛНИЦА 001 , 002 , 003 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 013А , 019
02004 УЛ.ВОЙНОВСКИ 001
02018 УЛ.ДУНАВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 016А , 018 , 020
02703 УЛ.ИВАН ВАЗОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016
02765 УЛ.ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 001
03201 УЛ.КАПАНСКА 001 , 004
03232 УЛ.ИЗГРЕВ 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011
03263 УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 013
03304 УЛ.МАРИЦА 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 017 , 019
03349 УЛ.КОСМОС 001 , 002 , 003 , 005
03959 УЛ.НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ 002
04861 УЛ.ПЕНЧО ХИНКОВ 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 020 , 022 , 024
06152 УЛ.ТОРЛАК 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 024 , 025 , 026 , 026А , 027 , 028 , 029 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040
06553 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР 002 , 002А , 004 , 006
06584 УЛ.ХАН АСПАРУХ 001
06971 УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН II 003 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 033 , 035
07466 УЛ.ГЕОРГИ МАМАРЧЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 018
07472 УЛ.ЯНТРА 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017

Област: 18 РАЗГРАД Община: 36 ЦАР КАЛОЯН ,

Населено място: 77308 ГР.Цар Калоян ,

Описание на адресите в секция №173600007

Пътна артерия Номер и подномер, вход
00237 УЛ.АРДА 002 , 004
00268 УЛ.АХЕЛОЙ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010
00518 УЛ.БИСТРИЦА 001 , 002 , 003 , 005 , 007
01016 УЛ.ВИТ 001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 024
01986 УЛ.ДРАВА 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 036А , 038 , 040 , 042 , 042А , 044 , 046 , 048
03191 УЛ.КАМЧИЯ 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031
03232 УЛ.ИЗГРЕВ 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 027
03900 УЛ.МЕСТА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017
04529 УЛ.ОГОСТА 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014
04580 УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ 046 , 050 , 052 , 054 , 056 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 071 , 072 , 073 , 075 , 076 , 078 , 079 , 080
04618 УЛ.ОСЪМ 001 , 002 , 004 , 005
04892 УЛ.ПЕРУЩИЦА 001 , 002 , 004
05311 УЛ.РОПОТАМО 001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011
06077 УЛ.ТИМОК 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021
06080 УЛ.ТИЧА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014
06971 УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН II 039 , 041 , 043 , 045 , 047 , 049 , 049А , 051 , 053 , 055 , 057 , 059 , 061 , 063 , 065 , 067 , 069 , 071 , 073 , 075 , 077 , 079 , 081

 

 

 

 

Област: 18 РАЗГРАД Община: 36 ЦАР КАЛОЯН ,

Населено място: 77308 ГР.Цар Калоян ,

Описание на адресите в секция №173600008

Пътна артерия Номер и подномер, вход
00059 УЛ.АЗЪРБЕЙДЖАН 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 , 029 , 030 , 031 , 033
00477 УЛ.БАТАК 001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016
00967 УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013
03294 УЛ.КОЗЛОДУЙ 001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020
03808 УЛ.МАДАРА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011
03873 УЛ.ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 018А , 020
04176 УЛ.МИЗИЯ 002 , 003
04580 УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ 023 , 025 , 027 , 029 , 033 , 035 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 047 , 049 , 051 , 053 , 055 , 057
04981 УЛ.ПЛИСКА 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036
05013 УЛ.ПРЕСЛАВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013
05342 УЛ.РУСЕ 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033
05579 УЛ.СЕРДИКА 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 015 , 017 , 033
05685 УЛ.СОФИЯ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 016А , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 032А , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 041
06896 УЛ.ЦАРЕВЕЦ 022А
06971 УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН II 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052 , 054
07260 УЛ.ШЕЙНОВО 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 012А , 014
07288 УЛ.ШИПКА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 013

Област: 18 РАЗГРАД Община: 36 ЦАР КАЛОЯН ,

Населено място: 77308 ГР.Цар Калоян ,

Описание на адресите в секция №173600009

Пътна артерия Номер и подномер, вход
00028 УЛ.АБРИТУС 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009
00117 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 002 , 004
00165 УЛ.ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014
01225 УЛ.Д-Р Г.М.ДИМИТРОВ 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011
01482 УЛ.ГЕНЕРАЛ ГУРКО 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018
01506 УЛ.ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 014
01512 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 013 , 015 , 017
02138 БУЛ.ДРУЖБА 001 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 039А , 040 , 041 , 041А , 042 , 043 , 044 , 044 А , 044 Б , 044 В , 044 Г , 044 Д , 044 З , 045 , 047 , 049 , 051 , 057 , 059 , 063
02717 УЛ.ИВАЙЛО 001 , 002 , 003 , 005
02734 УЛ.ХАН КУБРАТ 001 , 002 , 003 , 004
03246 УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014
03856 УЛ.ГЕНЕРАЛ ДРАГОМИРОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009
04580 УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ 002 , 003 , 003 А , 003 Б , 004 , 005 , 005 А , 005 Б , 005 В , 006 , 008 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 026 , 030 , 032 , 034 , 036
04621 УЛ.ОХРИД 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010
04981 УЛ.ПЛИСКА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022
05027 УЛ.ПРЕСПА 001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023
05517 УЛ.САН СТЕФАНО 001 , 002
05579 УЛ.СЕРДИКА 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 014А , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 026А , 028
05726 УЛ.СРЕДЕЦ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013
06166 УЛ.ТРАКИЯ 001 , 004 , 008 , 010
06183 УЛ.ТРАПЕЗИЦА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 010А , 012 , 014 , 016 , 028
06896 УЛ.ЦАРЕВЕЦ 003 , 004 , 005 , 007 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 024А , 025 , 026 , 027 , 029 , 030 , 030А , 031 , 032 , 032А , 033 , 035 , 039 , 041 , 042 , 043 , 045
06971 УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН II 002 , 004 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030
07082 УЛ.КНЯЗ ДОНДУКОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008

 

 

                            ПРИЛОЖЕНИЕ №2

                                                          Към ЗАПОВЕД №113 от 01.02.2017 г.

                                        На Кмета на Община Цар Калоян

«Списък с номерацията и адресите на избирателните секции в община Цар Калоян за произвеждане на 26 март 2017г. Избори за Народно събрание.

№ на СИК  Населено място Място на гласуване
183600001 с. Езерче ОУ,ул. Д. Дебелянов -1
183600002 с. Езерче Читалище, ул. В.Левски -4
183600003 с. Езерче ОУ,ул. Д. Дебелянов -1
183600004 с. Костанденец Читалище
183600005 гр. Цар Калоян Читалище,ул. Демокрация
183600006 гр. Цар Калоян Д”СП”,ул. ген. Тотлебен ,№3
183600007 гр. Цар Калоян СОУ,ул. Освобождение
183600008 гр. Цар Калоян СОУ,ул. Освобождение
183600009 гр. Цар Калоян

Библиотека”Ахмед Шериф”,

ул. Кирил и Методий №2

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река