Т О М   І

 

1. РЕШЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

 

Избор на изпълнител за строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

 

 

2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: /формат АОП/   

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река