ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН    

Обявление № 1 от 02.03.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:30 ч. на 12.02.2021 г. в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители на 04.04.2021 г

 

№ по ред №, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1. служебно чл.27, ал.1 от ИК – починал на 12.02.2021 г. ДРУМИ ВАСИЛЕВ ЯЛАМОВ 9 -
2. служебно чл.27, ал.1 от ИК – починала на 13.02.2021г. РЕФИЕ МЕХМЕД ОСМАН 6 -
3. служебно чл.27, ал.1 от ИК – починала на 26.01.2021г. РОСА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА 3 -
4. служебно чл.27, ал.1 от ИК – починал на 12.02.2021г. РЕДЖЕБ ХАСАНОВ КАРААЛИЕВ 1 -

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река